HISTORIA GIMNAZJUM W SZTABINIE

 

Gimnazjum w Sztabinie zostało utworzone uchwałą Rady Gminy z dnia 30 marca 1999 r. Od dnia 01 września 1999 wraz z innymi gimnazjami w całej Polsce rozpoczęło swoją działalność jako jedyne na terenie Gminy Sztabin.

Nasze Gimnazjum powstało w budynku Szkoły Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie przy ulicy Augustowskiej 82. Zajmuje najnowszą dwupiętrową część szkoły, wybudowaną w 1987 roku. Gimnazjum, szkoła podstawowa i dwa oddziały przedszkolne tworzą Zespół Szkolno – Przedszkolny (ZS-P) w Sztabinie.

Szkoła to nie tylko mury. Szkołę i jej historię tworzymy wspólnie – gimnazjaliści, ich nauczyciele i rodzice. Nasi uczniowie to społeczność ambitnych, pracowitych, wytrwale dążących do szczytnych celów młodych ludzi, realizujących swoje marzenia, zdobywających wiedzę i umiejętności pod czujnym okiem gruntownie wykształconych, życzliwych, ale też wymagających nauczycieli. Wszelkie nasze działania wspomagają troskliwi i oddani swoim dzieciom rodzice.

                

               ROK SZKOLNY 1999/2000

W czterech klasach pierwszych uczy się 107 uczniów z całej Gminy Sztabin. Dyrektorem ZS-P jest Marek Marciniak, zastępcą dyrektora – Bożena Kondracka. W skład Rady Pedagogicznej ZS-P wchodzą: Marzena Andraka, Robert Andraka, Danuta Sobolewska – Bernatowicz, Ewa Białous, Bożena Biłda, Czesława Chilicka. Lucyna Dawidejt, Małgorzata Gładczuk, Beata Kaftańska, Ewa Kaftańska, Marianna Karecka, Helena Kozłowska, Krystyna Maciejewska, Alicja Marciniak, Dariusz Markiewicz, Małgorzata Mursztyn, Zygmunt Mursztyn, Czesław Niedzielko, Teresa Niedzielko, Wiesława Nowicka, Maria Szczepańska, Czesława Szczytko, Anna Tomaszewska, Andrzej Urmiłowicz, Danuta Wojewnik, Barbara Zagórska, Cecylia Zyskowska.

W grudniu 1999 r. polepszają się warunki lokalowe szkoły. Po trzech latach skończył się remont wadliwie zbudowanej sali gimnastycznej. W końcu uczniowie mają gdzie ćwiczyć!

6 kwietnia 2000r. To bardzo smutny dla nas dzień. Po ciężkiej chorobie, w wieku 35 lat, umiera pani Lucyna Dawidejt. Zapamiętamy ją jako dobrą, oddaną dzieciom nauczycielkę i życzliwą dla ludzi osobę.

2 czerwca 2000 r. Naszą szkołę odwiedza Premier Rzeczpospolitej Polskiej – Jerzy Buzek, aby spotkać się z rolnikami w związku z klęską suszy, jaka nawiedziła nasz rejon. W spotkaniu uczestniczy Wojewoda Podlaski – Krystyna Łukaszuk, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Artur Balazs oraz Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej – Grażyna Gęsicka.

Edyta Ostapowicz, Dariusz Raducha i Łukasz Szczerba reprezentują szkołę w finale Podlaskiej Gimnazjady w Lekkiej Atletyce.

Zbigniew Haraburda uczestniczy w finałach Wojewódzkich Indywidualnych Biegów Przełajowych.

Wioleta Juchniewicz bierze udział w finale Regionalnych Mistrzostw Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce.

Klasą Roku zostaje klasa Id (średnia ocen 3,83) – wychowawca Andrzej Urmiłowicz.

Uczniem Roku jest Paulina Mikucka ze średnią ocen 5,09

 

                   ROK SZKOLNY 2000/2001

            W ośmiu klasach Gimnazjum uczy się 189 uczniów. Do grona pedagogicznego dołączają: Jolanta Bernatowicz (wychowanie przedszkolne), Jaoanna Koszycka (język polski, muzyka), Katarzyna Burniewicz, Iwan Lenkow, Denis Trusow (język angielski), Zdzisław Pawłowicz (chemia) oraz ksiądz Mieczysław Załuska (religia).

            Po raz pierwszy Biebrzański Park Narodowy organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym dla uczniów gimnazjów. Nasi uczniowie: Agnieszka Polkowska i Łukasz Milewski, po ciężkich zmaganiach, zajmują w tym konkursie kolejno drugie i trzecie miejsce.

            Nasze gimnazjum zdobywa I miejsce w województwie w Kampanii Profilaktyczno – Edukacyjnej „Nie truj się!” zorganizowanej pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty.

            Drużyna Gimnazjum w Sztabinie w składzie: Ewa Szczepańska, Michał Suchwałko, Paweł Filipowski zajmuje I miejsce w eliminacjach powiatowych i IV miejsce w eliminacjach strefowych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

W Konkursie Literackim organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Augustowie zostają wyróżnione uczennice: Agnieszka Polkowska, Paulina Mikucka i Beata Jarmoszko.

Zbigniew Haraburda bierze udział w finale Podlaskiej Gimnazjady w Indywidualnych Biegach Przełajowych.

Edyta Ostapowicz zajmuje 4 miejsce, Łukasz Szczerba 7 miejsce, Dariusz Raducha 13 miejsce w finale wojewódzkim Podlaskiej Gimnazjady  w Lekkiej Atletyce.

            Kasą Roku zostaje klasa Ib (średnia ocen 3,78) – wychowawczyni Ewa Białous. Tytuł Ucznia Roku otrzymuj czennice – Małgorzata Mursztyn i Ewa Szczepańska. Obie uzyskały średnią ocen – 5,33.

 

                   ROK SZKOLNY 2001/2002

            Do Gimnazjum uczęszcza 293 uczniów. Dziewięć klas uczy się w Sztabinie. Ze względu na trudne warunki lokalowe w Sztabinie 83 uczniów z Krasnegoboru i okolic uczy się w czterech klasach zamiejscowych, które znajdują się w budynku Szkoły Podstawowej w Krasnymborze.

            Zastepcą dyrektora Gimnazjum zostaje Alicja Augustynowicz. Skład Rady Pedagogicznej powiększa się o nauczycieli: Stanisław Anuszkiewicz (biblioteka), Danuta Chmiel (matematyka),  Jacenty Chmiel (technika), Małgorzata Dawidowicz (religia), Barbara Juchniewicz (wychowanie fizyczne), Barbara Kotarska (biologia),  Bożena Kraszewska (nauczanie zintegrowane), Helena Łukowska (język polski), Emil Malesiński (historia), Małgorzata Ostrowska (biblioteka),  Maria Romanowska (matematyka),Anna Serbul (język angielski), Teresa Zyskowska (historia),

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole nie pracują: Katarzyna Burniewicz i Jolanta Bernatowicz. Od 1 grudnia z pracy rezygnuje Anna Serbul, na jej miejsce wraca Katarzyna Burniewicz. Wychowawczynią w przedszkolu zostaje ponownie Jolanta Bernatowicz.

                             Rafał Rogało uczestniczy w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Izabella Leszczyńska wygrywa Powiatowy Turniej Teatralny.

Drużyna Gimnazjum w Sztabinie w składzie: Ewa Szczepańska, Michał Suchwałko, Paweł Filipowski ponownie wygrywa eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

Osiągnięcia sportowe

14 i 15 maja 93 uczniów klas trzecich przystępuje do pierwszych w historii szkolnictwa egzaminów kończących naukę w trzyletnim obowiązkowym gimnazjum.  Egzamin składa się z dwóch części: humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej.

Dnia 21 czerwca 2002 roku mury naszego Gimnazjum opuszcza pierwsza grupa  absolwentów. Uczniowie z tego rocznika jako pierwsi w historii będą także w całości przystępować do Nowej Matury. W tym tak dla Was ważnym roku 2002 wszyscy życzymy powodzenia naszym absolwentom.

Tytuł Klasy Roku zdobywa klasa IIId (średnia ocen 3,92) – wychowawca Andrzej Urmiłowicz. Uczniem Roku ze średnią ocen 5,38 zostaje Agnieszka Polkowska.

 

ROK SZKOLNY 2002/2003

W gimnazjum uczy się 287 uczniów. Ze łzami wzruszenia żegnamy odchodzącą na emeryturę Panią Helenę Kozłowską. Do pracy w ZSP dołączyli nauczyciele: Bożena Kraszewska (oddział przedszkolny), Joanna Maciejewska (język polski), Aneta Piekarska (świetlica), Magdalena Urban (historia).

Ewelina Andraka, Adam Krysztopa i Ewa Szczepańska zdobywają tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

Adam Krysztopa uzyskuje bardzo dobry wynik w konkursie „Matematyczny Kangur 2003”

Monika Zagórska zdobywa V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym.

Osiągnięcia sportowe

18 czerwca 2003 roku 91 uczniów z rocznika 1987 kończy naukę w naszym Gimnazjum.

Klasą Roku zostaje klasa IIc (średnia ocen 4,0) – wychowawczyni Ewa Białous. Tytuł Ucznia Roku otrzymuje  Monika Godlewska ze średnią ocen 5,29.

 

               ROK SZKOLNY 2003/2004

            Na mocy uchwały Rady Gminy z 29 lipca 2003r. z dniem 1 września 2003 roku zmienia się nazwa naszej szkoły z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie (ZSS). W skład ZSS wchodzą: gimnazjum, szkoła podstawowa, oddział przedszkolny mieszczący się na ulicy Rybackiej i oddział przedszkolny na ulicy Sportowej. Od tego dnia uczniowie zamiejscowych klas gimnazjum uczący się dotychczas w Krasnymborze będą uczęszczać do nowo utworzonego Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Krasnymborze. 1 września naukę w Gimnazjum w Sztabinie rozpoczyna 206 gimnazjalistów. Uczą się w dziewięciu klasach.

Dyrektorem Gimnazjum jest w dalszym ciągu Marek Marciniak, zastępcą dyrektora jest Bożena Kondracka.

Kadrę Gimnazjum tworzą : Marzena Andraka (język angielski), Robert Andraka (muzyka), Ewa Białous (fizyka, plastyka), Czesława Chilicka (biblioteka), Beata Kaftańska (pedagog), Joanna Koszycka (język polski), Helena Łukowska (język polski), Alicja Marciniak (matematyka), Marek Marciniak (matematyka), Arkadiusz Maciejewski (wychowanie fizyczne), Dariusz Markiewicz (religia), Małgorzata Mursztyn (geografia), Czesław Niedzielko (wychowanie fizyczne), Małgorzata Ostrowska (biblioteka), Zdzisław Pawłowicz (chemia, wychowanie fizyczne), Aneta Piekarska (świetlica), Maria Romanowska (matematyka), Czesława Szczytko (informatyka, technika), Anna Tomaszewska (biologia), Denis Trusow (język angielski), Andrzej Urmiłowicz (historia, wiedza o społeczeństwie), ksiądz Mieczysław Załuska (religia).

19 listopada 2003 roku gościmy w murach naszej szkoły Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura. Biskup spotyka się z dziećmi i młodzieżą na sali gimnastycznej oraz z nauczycielami w pokoju nauczycielskim.

Damian Suchwałko i Katarzyna Krysiuk osiągają bardzo dobre wynikiAdam Krysztopa zostaje wyróżniony w konkursie „Matematyczny Kangur 2004”.

Rafał Rogało uczestniczy w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Izabella Leszczyńska wygrywa Powiatowy Turniej Teatralny. Magdalena, Pacuk jest wyróżniona w tym Turnieju.

Monika Godlewska, Jarosław Marciniak i Marcin Lewoc zajmują drużynowo I miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

            Radosław Marciniak zostaje Finalistą Powiatowego Konkursu na Najlepszą Prezentację Multimedialną „Turystyka w Augustowie”.

Osiągnięcia sportowe

            Gimnazjum kończy 67 uczniów trzeciego rocznika 1988.

Po raz pierwszy w historii mamy dwie Klasy Roku: klasa IIIb – wychowawczyni Ewa Białous i klasa IIIc – wychowawczyni Maria Romanowska. Klasy te uzyskują średnią 3,94. Brawo!

Tytuł Ucznia Roku zdobyły uczennice: Patrycja Karczewska i Monika Godlewska. Obie uzyskały średnią 5,21.

 

                   ROK SZKOLNY 2004/2005

            W Gimnazjum uczy się 209 uczniów w dziewięciu klasach. Pracę w naszej szkole rozpoczyna: Urszula Stankiewicz (świetlica) oraz Mirosław Wasiewicz (wiedza o społeczeństwie).

Michał Rogało bierze udział w XXVII Finale Centralnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Anna Tokarz klasyfikuje się na III miejscu, Magdalena Karczewska jest wyróżniona w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym.

Joanna Turowska zajmuje I miejsce, Michał Toczyłowski II miejsce, Sylwia Zdzichowska jest wyróżniona w Powiatowym Konkursie Młodego Aktora.

Dominika Turowska  zdobywa III miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Ta ziemia od innych nam droższa”.

Drużyna Gimnazjum w składzie: Tomasz Sałygo, Damian Kulik, Marcin Lewoc wygrywa eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

Osiągnięcia sportowe

Mury Gimnazjum opuszcza 71 absolwentów z  rocznika 1989. Klasą Roku zostaje klasa IIIc (średnia ocen 3,88) – wychowawczyni Marzena Andraka. Uczennicą Roku jest Magdalena Karczewska ze średnią ocen 5,36.

 

                   ROK SZKOLNY 2005/2006

Do gimnazjum uczęszcza 206 uczniów. Uczą się w dziewięciu klasach. Skład kadry Gimnazjum nie zmienia się.

            Justyna Ostapowicz zostaje Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki.

Kamil Suchwałko i Mateusz KoszyckiFinalistami Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

II miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zajmuje drużyna w składzie: Marcin Lewoc, Jarosław Marciniak i Tomasz Ostrowski.

Agnieszka Mursztyn zajmuje II miejsce w Powiatowym Konkursie Młodego Aktora. Sylwia Zdzichowska jest na III miejscu w Powiatowym Konkursie Recytatorskim.

Osiągnięcia sportowe

W tym roku Gimnazjum opuściło 64 absolwentów z rocznika 1990.

Klasą Roku jest klasa IIIa (średnia ocen 4,11) – wychowawczyni Joanna Koszycka. Patrycja Szymkuć jest Uczniem Roku ze średnią ocen 5,33.

 

ROK SZKOLNY 2006/2007

W Gimnazjum uczy się 186 uczniów w ośmiu klasach. W tym roku są tylko dwie klasy pierwsze. Nie pracuje już z nami ksiądz Mieczysław Załuska – został proboszczem w Parafii Szczepki. Odszedł z pracy nauczyciel historii Andrzej Urmiłowicz. Na jego miejsce zatrudniono Emila Malesińskiego.

Od początku roku działa w bibliotece szkolnej Centrum Informacji Multimedialnej. Z funduszy unijnych zakupiono cztery komputery i urządzenie wielofunkcyjne. Centrum dobrze służy uczniom i nauczycielom. Mogą też z niego korzystać mieszkańcy Gminy Sztabin.                                                                                                             

10 września powołano do życia Szkolne Koło Wolontariatu. Koło liczy 22 uczniów. Łączy ich pasja pomagania innym.

            Od 1 marca 2007 roku Gimnazjum w Sztabinie realizuje projekt pod tytułem „Być wykształconym, to znaczy być lepiej przygotowanym do życia” w ramach „Akademii Jutra”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu odbywają się zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii oraz języka angielskiego oraz zajęcia przygotowujące klasy trzecie do egzaminu gimnazjalnego. Zainteresowani uczniowie mają okazję uczestniczyć w zajęciach kół: artystyczno – regionalnego, rekreacyjno – sportowego i tanecznego. Wszyscy uczniowie jadą na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Wielu gimnazjalistów uczestniczy  też w wycieczce szlakiem ginących zawodów, dwóch wycieczkach zawodoznawczych do szkół średnich w Augustowie oraz trzech wyjazdach na kręgielnię do Augustowa. Z funduszy projektu kupiono: drukarkę do drukowania w kolorze, fotograficzny aparat cyfrowy oraz 14 kompletów książek.

W ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego przez Unię Europejską nasza szkoła pod koniec czerwca pozyskuje nowoczesną pracownię komputerową. W skład pracowni wchodzą: 10 stanowisk komputerowych dla uczniów wraz z oprogramowaniem podstawowym, serwer z monitorem i systemem sieciowym, drukarka sieciowa, skaner, komputer przenośny z projektorem.

                        Dawid Tokarzewski zostaje Laureatem a Mateusz Talkowski Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

Patrycja Szymkuć jest Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Marlena Kozłowska zdobywa III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym na szczeblu wojewódzkim.

Za działalność wolontaryjną Martyna Ostapowicz i Ewa Gorlewska zdobywają Tytuł Laureata w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków„Ośmiu Wspaniałych”. Zostają też Laureatkami Rejonowego Konkursu „Barwy Wolontariatu”.

Drużyna Gimnazjum w składzie: Kamil Dochód, Daniel Kierklo i Marcin Siwicki plasuje się na I miejscu w eliminacjach powiatowych i VII miejscu w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Joanna Znajda zajmuje I miejsce, Paulina Suchwałko i Karolina Markiewicz III miejsca w Leśnej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej „Forest”.

Osiągnięcia sportowe

Gimnazjum kończy w tym roku 69 uczniów szóstego rocznika – 1991. Klasą Roku jest klasa IIIc (średnia ocen 3,92) – wychowawczyni Maria Romanowska. Uczniem Roku jest Mateusz Talkowski , który posiada średnią ocen 5,28.

 

                        ROK SZKOLNY 2007/2008

W Gimnazjum uczy się 177 uczniów w ośmiu klasach. Do grona nauczycieli dołączyła Joanna Wierzbicka – zastępuje przebywającą na urlopie zdrowotnym Joannę Koszycką.

                        ROK SZKOLNY 2008/2009

W tym roku w Gimnazjum uczy się 160 uczniów w ośmiu klasach. Joanna Koszycka znów uczy języka polskiego. Chemii uczy nasza emerytowana nauczycielka – Cecylia Zyskowska. Zastępuje Zdzisława Pawłowicza, który przebywa na urlopie zdrowotnym.

27 października ponownie odwiedza nas Ksiądz Biskup Jerzy Mazur. Jest gorąco przyjęty przez naszych uczniów i nauczycieli.

Klasy trzecie po raz pierwszy w historii piszą egzamin z języka angielskiego.

Gimnazjum żegna 49 absolwentów ósmego rocznika - 1993. Klasą Roku jest klasa IIa (średnia ocen – 3,97) – wychowawczyni Anna Tomaszewska. Uczennicą Roku zostaje Agnieszka Łapszys – osiąga średnią ocen 5,5.

 

 Osiągnięcia sportowe 

 

                        ROK SZKOLNY 2009/2010

W Gimnazjum w Sztabinie uczy się 167 uczniów w dziewięciu klasach. Na emeryturę odeszła Czesława Szczytko. Informatyki uczą: Zygmunt Mursztyn i Maria Romanowska. Techniki naucza Jacenty Chmiel. Chemii ponownie uczy Zdzisław Pawłowicz.

Od tego roku szkolnego gimnazjaliści z klas pierwszych realizują nową „Podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” wprowadzoną na mocy rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2008r. Uczą się drugiego języka obcego – rosyjskiego. Naucza go Mariola Juchniewicz. Drugim nowym przedmiotem są zajęcia artystyczne. Prowadzi je Mirosław Wasiewicz.

Osiągnięcia sportowe

 

ROK SZKOLNY 2010/2011

 

ROK SZKOLNY 2011/2012

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

ROK SZKOLNY 2013/2014